Biserna Polisa d.o.o. društvo za posredovanje u osiguranju

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Reč Direktora i Osnivača

Rešenjem Narodne banke Srbije od 02. avgusta 2010. godine u Kraljevu je osnovano prvo Društvo za posredovanje u osiguranju „BISERNA POLISA“D.O.O. Na taj način postali smo predvodnici novog talasa koji pretenduje da iz korena promeni tržište osiguranja Srbije i da ga približi razvijenim svetskim tržištima osiguranja.

Kao prvi brokeri u osiguranju u centralnoj Srbiji načinili smo korak ka ostvarenju naše vizije a to je da budemo POTPUNI KONSULTANTSKI SERVIS NAŠIM KLIJENTIMA koji ne podrazumeva isključivu prodaju osiguranja, već i svaku vrstu pomoći u izboru osiguravajućih pokrića, osiguravajućih društava sa kojima će naši klijenti sarađivati kao i pomoć u situacijama kada dođe do štetnog događaja.