Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Riziko osiguranje života je namenjeno onima koji vode stresan i brz život, imaju rizično zanimanje ili nisu u prilici da za osiguranje života izdvajaju veće godišnje premije, kao što je slučaj sa mešovitim štednim osiguranjem. Nepredviđene okolnosti ili trenutak nepažnje mogu dovesti do neželjenih događaja koji porodici, pored emotivnog gubitka, mogu doneti i finansijske probleme.

 

U poređenju sa drugim oblicima osiguranja života, riziko osiguranje života omogućava visoku osiguranu sumu uz relativno nisku premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na period od godinu dana.

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije