Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Sektor osiguranja imovine je u ovom trenutku u Srbiji još uvek u začetku. Razlog tome je pre svega loša informisanost, predrasude da je ovo osiguranje skupo i nepristupačno. Međutim, štete se dešavaju i to ne baš retko, za šta smo svedoci u vremenu koje je iza nas (zemljotresi, poplave, klizišta, požari).

Naše Društvo omogućava svim klijentima punu stručnu podršku prilikom osiguranja imovine, koja se ogleda kroz procenu vrednosti imovine, procenu rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr. Na osnovu prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, mi prezentujemo ponude za osiguranje od više renomiranih osiguravajućih društava, a potom klijent uz našu sugestiju može izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu. Ponuda nema obavezujući karakter, te može biti samo informativna. Naravno i u ovom slučaju, naše Društvo u potpunosti servisira osiguranike od početka pa do isteka osiguranja, bez ikakve nadoknade.

A da je osiguranje imovine nešto što je svakom pristupačno svedoči sledeći primer:

 

Premija osiguranja za kuću od 70m2 od rizika:

ZNOSI OKO 250 DINARA MESEČNO?!

Pored osiguranja kuća i stanova, u prilici smo da našim klijentima, kako fizičkim, tako i pravnim licima ponudimo i druge vidove osiguranja imovine:

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije