Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Osiguranje transporta je u poslednje vreme sve više zastupljeno u poslovanju pravnih subjekata na tržištu Srbije. Kod osiguranja transporta razlikujemo dve kategorije:

 

OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

Osiguranje robe u prevozu ( CARGO ) namenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, najčešće su to vlasnici robe. Pojam roba se ne odnosi samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzrokovana finansijska šteta ( npr trajna i obrtna sredstva ).


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VOZARA

Ukoliko se bavite transportom robe postoji mogućnost da, i pored pažnje dobrog domaćina, nanesete štetu robi koju ste primili na prevoz. Činjenica da su roba i stvari pokriveni osiguranjem, ne oslobađa vozara i ostala lica odgovorna za štetu od njihove obaveze da daju naknadu za pričinjenu štetu. Osiguranje od odgovornosti vozara omogućava Vam da se zaštitite od neplaniranih troškova u slučaju nastanka štete, ali i da ispunite obaveze regulisane zakonskim propisima.
Osiguravajuće društvo plaća štetu nastalu u toku prevoza na robi (stvarima), a za koju ste Vi ili lica koja su po Vašem nalogu radila na izvršenju prevoza – odgovorni. Vaša delatnost prevoznika ovim osiguranjem dobija sigurnost i korektan odnos prema korisnicima Vaših usluga.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija i propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara, postoje:

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije