Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu Vam poremetiti planove. Polisom putnog zdravstvenog osiguranja takve situacije prevazilazite. Ukoliko Vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja naši klijenti bivaju potpuno zbrinuti.

Dakle, polisa putnog zdravstvenog osiguranja je vaša ZDRAVSTVENA KNJIŽICA U INOSTRANSTVU.

Naše Društvo svim našim klijentima omogućava izbor polisa putnog zdravstvenog osiguranja nekih od najrenomiranijih osiguravajućih kuća u Srbiji. Takođe, kako bi smo našim klijentima uštedeli vreme, polise putnog zdravstenog osiguranja možemo dostaviti i na kućnu adresu.

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije