Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Kasko osiguranje. Za razliku od obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti prema trećim licima (gde osiguravamo treća lica od delovanja svog motornog vozila), kasko osiguranje predstavlja osiguranje sopstvenog vozila za štete koje su nastale našim ili delovanjem trećih lica ili stvari. Polisom potpunog kasko osiguranja vozilo može biti zaštićeno od sledećih rizika:

Imajući u vidu ozbiljnost našeg Društva, tenderski način rada kao i tretman i ugled koji uživamo kod osiguravajućih društava, slobodno možemo reći da su uslovi osiguranja koji se dobijaju u saradnji sa našim društvom NAJPOVOLJNIJI NA TRŽIŠTU što našim klijentima omogućava dodatne uštede a u isto vreme i profesionalan i odgovoran konsalting iz oblasti osiguranja.

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije