Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

ŠTA JE OSIGURANJE KORISNIKA KREDITA I KOME JE NAMENJENO?

 

Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita obezbeđuje otplatu kredita i u slučaju da korisnik kredita umre, njegova porodica ne nasleđuje dug po kreditu, pri čemu je finansijski zaštićena. Najčešće se ovo osiguranje zaključuje za veće iznose kredita poput stambenih. Korisnik kredita je obično član porodice sa najvećim primanjima što pogotovo daje na značaju odabiru ove vrste osiguranja. To nije samo racionalna već i humana odluka. Porodica ostaje materijalno zaštićena tako što će osiguravajuće društvo otplatiti dug po kreditu umesto nje.

 

PO ČEMU JE KARAKTERISTIČNO?

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije